EBD je potvora!

Nový účet - Zrnka (21.12.2011)

POZOR: Došlo ke změně účtu Zrnek pro Makulku: 

č. ú. 3789354095/5500 , VS 160505